Favoriete links

 

 

Start
Wie zijn wij
Support
Agenda
Fotoalbum
Favorieten
Feedback 

  • www.veteraneninstituut.nl
  • Wijzer voor Veteranen wijzer over Veteranen.
 • www.veteranenplatform.nl
  • Belangen behartiger van Nederlandse Veteranen.
 • www.bnmo.nl
  • De BNMO staat al meer dan zestig jaar voor de zorg en belangenbehartiging voor oud-militairen, dienstslachtoffers en hun verwanten.
 • www.ogs.nl
  • Oorlogsgravenstichting, opdat zij met eere moge rusten.
 • www.defensie.nl
  • Algemene site ministerie van defensie.
 • www.marechausseecontact.nl  
  • Het levendig houden van de belangstelling voor en de verbondenheid met de Koninklijke Marechaussee en het onderhouden of hernieuwen van vriendschappelijke contacten tussen hen die als militair of burger bij het Wapen werkzaam zijn of waren.
 • www.contactoudmariniers.com
  • Toen samen, nu samen. Eens Marinier...Altijd Marinier.
 • www.korpscommandotroepen.nl
  • Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan allen die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dienen of gediend hebben.
 • www.vomi-nederland.nl
  • VOMI-Nederland is een vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, verzetsmensen, (oud)-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.
 • www.voxvoks.nl
  • het behartigen van de belangen van de leden en van de 
   nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die 
   direct betrokken waren bij de oorlog in Korea.
 • www.vnngm.nl
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen die militairen die in de periode van 1945 tot en met 1962 in de Nederlandse krijgsmacht hebben gediend in Nieuw-Guinea, alsmede het levend houden van de herinnering aan de militaire aanwezigheid van de Nederlandse krijgsmacht in Nieuw-Guinea gedurende voormelde periode, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • www.kluvetnng58-62.nl
  • Luchtmacht Veteranen Nederlands Nieuw-Guinea 1958 - 1962.
 • www.bondvanwapenbroeders.nl
  • De BvW is de oudste en grootste landelijke vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.
 • www.avom.nl
  • Het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de belangen van hen die als militair de Koninklijke Marine hebben gediend.
 • www.unifilvereniging.nl 
  • De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is opgericht in 1999 omdat er een behoefte bestaat aan een vereniging uitsluitend van en voor ex-Unifillers, waar men elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt.
 • www.steenrode-baretten.nl  
  • De ISB is een groep van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring, die bij de MFO gediend hebben.

 

 

Start | Wie zijn wij | Support | Agenda | Favorieten | Fotocollage | Feedback